NOE-s Erzsébet-tábor

Kedves Tagtársaim!

Hétfőn kiírták az idei csoportos Erzsébet-táborra a pályázatot. Melléklem a pályázati kiírást. Ha valaki szeretné, hogy a gyereke táborozzon kérem jelezze.

Gyula

1 Pályázati kiírás 2015. ERZSÉBET-TÁBOR A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK TAGJAI SZÁMÁRA (csoportos pályázat)

A pályázat célja: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet.

A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

 Pályázók köre: Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) tagszervezetei: régiós szervezetek, helyi egyesületek, valamint helyi NOE csoportok – utóbbiak a NOE kötelezettségvállalásával.

Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.

 A tábor ideje és helyszíne:

1. turnus: 2015. június 21-26., Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka);

2. turnus: 2015. június 28-július 3., Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka (6 nap, 5 éjszaka);

3. turnus: 2015. július 5-10., Erzsébet Tábor Balatonberény (6 nap, 5 éjszaka).

Résztvevők maximális létszáma: 1. turnus: 200 fő

2. turnus 250 fő

 3. turnus 250 fő

Összesen: 700 fő

Általános pályázati feltételek: · Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet; · Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;

  • · A pályázó szervezetek kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak; · A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy pályázó intézmény egynél több pályázatot is beadhat; · Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy fő kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a 2 Pályázati kiírás 2015. kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével; · Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoport mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania. A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy/személyek – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat/pályázhatnak;
  • · A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
  • · Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy általános, vagy egy tematikus pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;
  • · A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az emailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2015. március 20. napján 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek; · A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap; · A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek; · Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség; · Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti; · A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el; · A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén – a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig – a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2015. március 30. napjáig kerül sor.

Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2015. március 30. napjáig; ·

A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;

 · A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.

 A támogatás tartalma: Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe. A tábor önrésze gyermekenként 1000 Ft, azaz egyezer forint.

 Az Alapítvány a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően 10 000 Ft, azaz tízezer forint értékben Étkezési Erzsébetutalványt biztosít. A tábor önrésze kísérőnként 2000 Ft, azaz kettőezer forint.

A pályázat önrésze a támogatott helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni. Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás nem terjed ki az idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetésére, amely a 18 éven felüli személyek után a táborozás helyszínén, készpénzben fizetendő, és mértékére az illetékes települési önkormányzat rendelete az irányadó. A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei: - A

 pályázó NOE szervezet vezetőjének/képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:

 - a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;

- NOE tagságról szóló igazolás, helyi NOE csoportok esetén NOE kötelezettségvállalás;

 - Hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez, és annak az Alapítvány általi felhasználásához.

 A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják. Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.